På besøg i ambulatoriet

Portræt
Der er nogle rutiner på et hospital der tager lang tid at ændre på. At komme til at tale med en læge på et hospital er en af dem. Jeg er kommet på hospitaler i over 50 år, har meldt mig, taget plads og har ventet på at blive kaldt ind. Sådan foregik det dengang, og sådan foregår det idag. Der er sket to ændringer over siden dengang. Den første er ventetiden. Den er stort set kommet på plads i dag. Fra dengang man sad og ventede halve og hele timer. Til idag hvor ventetiden er på mellem 5 og 10 minutter. Det er rigtig godt. Den anden er den måde man melder sig på. Før i tiden skulle man me...
Læs mere

Skal vi spille om mit høretab

Portræt
Læring og erkendelse er ikke entydige størrelser. Mennesker lære på forskellige måder, og det samme er tilfældet med at erkende. Det at få en aha oplevelse er ikke så let endda. At få omverden til at erkende Nåh - det er det du har svært ved at høre. Nu forstår jeg det. Det vil jeg huske når jeg tale til dig i fremtiden. Det ville ellers være godt, hvis normalthørende kunne lære og erkende, hvad det personligt konkret betyder at være ejer af et høretab. Jeg har eksempelvis forklaret mit høretab til mange kollegaer, venner og familie. Alle ved jeg har vanskelighed med at høre. Men fra at vi...
Læs mere

Tristhed er ensomt.

Laerke
En gråd af den slags, som sætter sig fast i brystet og nægter at forsvinde. Der gør verden sort, umulig og uduelig. Dum, ond og grim. Når man ikke føler sig lidt, set, hørt eller forstået. Når man bare føler sig ensom. Som det mest ensomme menneske i verden. Måske i universet. Jeg skruer op for musikken – lukker verden ude. Går – i et tempo, der ligger uden for normalen. Prøver at glemme mennesker. Glemme verdenen. Glemme liv. Glemme mig selv. Gemme mig væk og så forblive der, hvor jeg er både gemt og glemt. Mest fordi det koster alle mine kræfter konstant at kæmpe for at føle mig forstået....
Læs mere

Mæslingeudbrud og hørelse

Portræt
Der er mæslingeudbrug i Danmark. Et barn der var mellem vaccination 1 og 2, har fået mæslinger, er blevet behandle og har det godt. Men udbruddet har fået sundhedsstyrelsen til at advare mod den meget smitsomme børnesygdom. Der er et ikke helt lille antal børn herhjemme der ikke er vaccineret mod mæslinger. Mæslinger er den alvorligste børnesygdom. Og et af de mindre kendte mén børn kan få, er skader i hørelsens organ sneglen. Skaden er permanent og giver nedsat hørelse i større eller mindre grad. Vaccinationsprogrammet eksisterede ikke da jeg var barn. Jeg fik mæslinger, og nogle år ...
Læs mere

Skal jeg deltage eller ikke deltage?

Portræt
Jeg tidligere i mit liv, boet i bofællesskab med en mexicaner. Da han rejste tilbage til Mexico, rejsete jeg over og besøgte ham. Seks uger rejste vi rundt. Han har sidenhen besøgt Danmark en enkelt gang, og var også hjemme og besøge os. Superhyggeligt. Sidste år kom han igen på besøg i Danmark, og ville gerne samle nogle  af vennerne fra dengang. Jeg fik også en invitation, som gav anledning til mange tanker og overvejelser. Ingen tvivl om jeg gerne ville mødes med ham igen. Det kunne være spændende at udveksle hvordan vores liv hver især havde formet sig. Men rammen for at mødes var no...
Læs mere

Unormal?

At være unormal, omgivet af normalen At være ude af stand til at leve At mærke Men ikke at føle   At føle alt Så inderligt Nærgående Måske nærtagende?   Forkert Forvirret Utilpasset   Ingen mening ses Ingen mening findes Intet findes Selv ikke selvet   At forsvinde Eller et ønske herom At komme væk   Give op Give slip Få fred Og danne fred   Men med hvad? Med selvet? Med verden? Med normalitet?   At være der, hvor alt er sort Hvor alt er intet Hvor intet e...
Læs mere

Længsel – og ferie

Laerke
Hvad nu hvis man længes efter døden? Eller det at være ved at dø? At kunne dø? Hvis man længes efter, at man ikke selv er herre over noget, men at det hele er op til skæbnen. Eller læger. Sygeplejersker og psykiatere. Længes efter det sted, hvor man ikke selv bestemmer - og ikke må bestemme? Hvor nogle træffer alle beslutninger for dig, fordi du ikke selv kan. Der, hvor udgang er et privilegie og det at få frisk luft kun sker med følge. Hvor du ikke selv ved hvornår du kommer ud i din dagligdag. Hvornår du kommer videre i dit liv og hvornår du kommer hjem. Er det underligt? Er det underligt at...
Læs mere

Det evindelige problem gråd

Laerke
Okay, måske ikke så meget gråd – mere ked af det hed. Du ved, den konstante tristhed, som besætter din krop. Måske kender du lidt til den – måske ved du slet ikke hvad jeg snakker om – og begge dele er ok. Det første er bare lettest for mig. Og evindelig – der kan nok også sættes spørgsmålstegn, om ikke andet ved gråden. Så evindelig ked af det hed – periodevis gråd? Jeg har grædt. Virkelig meget. Sådan helt utrøstelig. Åbenbart været afvisende – men i virkeligheden var det nok fordi, at jeg følte mig afvist. At jeg følte/føler mig hadet og ikke-lidt. Og det er bare hårdt at blive afvist ig...
Læs mere

Kan ny teknologi afstigmatiserer høreapparater?

Portræt
Skridtet fra erkendelse af at hørelsen ikke er i top, til at begynde jagten på det gode høreapparat er for mange stort. Dette skridt mener den kinesiske professor Goang-Zhong Yang kan gøres mindre hvis kommende høreapparats brugere tilbydes tillægsgevinster ud over en forbedret hørelse. Hvis gevinsterne er store nok, vil selv velhørende unge tage høreapparaterne til sig. Der vil derved ske en afstigmatisering.Et eksempel på nye funktioner i vores sundheds orienterede samfund, kan f.eks. være høreapparatets mulighed for at måle hjerterytme og ilt optag. Disse funktioner efterspørges i dag. Høre...
Læs mere