I bilen hørte jeg bedre end hustruen, der høre helt normalt!

Samtale i en bil er for det meste no-go for mig, når det er mig der køre. Jeg kan ikke dreje hovedet og mundaflæse den der taler, så jeg er helt afhængig af hørelse og høreapparater. Og hørelsen er ikke særlig god. Jeg har et tab på mellem 45 og 55 db, lidt svingende på de forskellige toner. Og så har jeg høreapparater der skruer ned for forstærkningen, når den indkomne lyd bliver for høj. Det kan jeg typisk mærke når jeg køre på motorvejen i bil. Efterhånden som farten øges, kommer der mere og mere vindstøj, motorstøj og støj fra dækkene. Og samtidig skal jeg skrue mere og mere op for radioe...
Læs mere

Det er umuligt at høre en svært syg der taler

Svigerfar har arbejdet i restaurantionsbranchen som både tjener og kok. Og de sidste tyve år af sit arbejdsliv, drev han restaurant Biksen på Nørrebrogade sammen med en kammerat. Det er en hård branche. For 30 år siden var gennemsnitslevealderen i midten af fyrrene. Årsagerne var livsstil. Der var meget røg fra gæsterne, mange dampe fra madlavningen, let og rigelig adgang til alkohol, stående arbejde med dårlige arbejdsstillinger og lange arbejdsdage. Sådan har det også været for svigerfar. Så hen ad vejen fik han først problemer med hjertet senere lungerne. Han fik insulin krævende sukker...
Læs mere

Må man gå i sauna når man ikke kan høre?

Det kan være svært for andre at forstå at man kan have en ensomhedsfølelse, selv om man er sammen med andre. Det gik op for mig den anden dag, da jeg var sammen med andre der lige er startet med at vinterbade. Jeg har været periodevis vinterbader. Ikke som medlem af en klub med fælles badning og saunabesøg bagefter. Jeg har badet alene og gerne ud fra stranden ved vores sommerhus. Det er lidt bøvlet da der er flere revler. Så det er nødvendigt at gå 75- 100 meter ud, bare for at få vandet højt nok op så benene er under vand, og dybt nok til jeg kan svømme. Den lange gåtur igennem det lave v...
Læs mere

Høreapparater til spædbørn, hvor hørelsen måles ved hjerneaktivitet

Mit høretab blev identificeret i den tidlige folkeskole. Den årlige lægeundersøgelse der også indebar et check af hørelsen fandt at min hørelse ikke var i top. Undersøgelsen var lavteknologisk. Jeg fik et par hovedtelefoner på, undersøgelses apparaturet, en avanceret båndoptager og forstærker blev anbragt bagved mig, og så skulle jeg række en arm i vejret når jeg kunne høre en tone. Venstre arm op når det var venstre øre, og højre arm op når det var højre øre. Det er over 45 år siden, og nogen steder foregår det stadigvæk på denne måde. Mine egne erfaringer de sidste mange år, er at jeg ...
Læs mere

Er der teleslynge i alle Københavnske teater?

Det spørgsmål fik jeg forleden, da jeg var ude og holde foredrag i Egedal lokalafdeling af Høreforeningen. Jeg troede der var teleslynge i alle teater. Min erindring fra tidligere teaterbesøg er, at der altid har været teleslynge. Og at jeg har været godt hjulpet af den. Nu blev jeg i tvivl, og satte mig for at undersøge hvor mange af de Københavnske teatre der egentlig har teleslynge. Jeg fandt frem til 18 teater. De kan ses i skemaet nedenfor. Skemaet er sikkert ikke fuldstændigt. En rundtur på teternes hjemmeside, gav nogen information. Og allerede nu kan jeg afsløre at det best...
Læs mere

På besøg i ambulatoriet

Der er nogle rutiner på et hospital der tager lang tid at ændre på. At komme til at tale med en læge på et hospital er en af dem. Jeg er kommet på hospitaler i over 50 år, har meldt mig, taget plads og har ventet på at blive kaldt ind. Sådan foregik det dengang, og sådan foregår det idag. Der er sket to ændringer over siden dengang. Den første er ventetiden. Den er stort set kommet på plads i dag. Fra dengang man sad og ventede halve og hele timer. Til idag hvor ventetiden er på mellem 5 og 10 minutter. Det er rigtig godt. Den anden er den måde man melder sig på. Før i tiden skulle man me...
Læs mere

Skal vi spille om mit høretab

Læring og erkendelse er ikke entydige størrelser. Mennesker lære på forskellige måder, og det samme er tilfældet med at erkende. Det at få en aha oplevelse er ikke så let endda. At få omverden til at erkende Nåh - det er det du har svært ved at høre. Nu forstår jeg det. Det vil jeg huske når jeg tale til dig i fremtiden. Det ville ellers være godt, hvis normalthørende kunne lære og erkende, hvad det personligt konkret betyder at være ejer af et høretab. Jeg har eksempelvis forklaret mit høretab til mange kollegaer, venner og familie. Alle ved jeg har vanskelighed med at høre. Men fra at vi...
Læs mere

Mæslingeudbrud og hørelse

Der er mæslingeudbrug i Danmark. Et barn der var mellem vaccination 1 og 2, har fået mæslinger, er blevet behandle og har det godt. Men udbruddet har fået sundhedsstyrelsen til at advare mod den meget smitsomme børnesygdom. Der er et ikke helt lille antal børn herhjemme der ikke er vaccineret mod mæslinger. Mæslinger er den alvorligste børnesygdom. Og et af de mindre kendte mén børn kan få, er skader i hørelsens organ sneglen. Skaden er permanent og giver nedsat hørelse i større eller mindre grad. Vaccinationsprogrammet eksisterede ikke da jeg var barn. Jeg fik mæslinger, og nogle år ...
Læs mere

Skal jeg deltage eller ikke deltage?

Jeg tidligere i mit liv, boet i bofællesskab med en mexicaner. Da han rejste tilbage til Mexico, rejsete jeg over og besøgte ham. Seks uger rejste vi rundt. Han har sidenhen besøgt Danmark en enkelt gang, og var også hjemme og besøge os. Superhyggeligt. Sidste år kom han igen på besøg i Danmark, og ville gerne samle nogle  af vennerne fra dengang. Jeg fik også en invitation, som gav anledning til mange tanker og overvejelser. Ingen tvivl om jeg gerne ville mødes med ham igen. Det kunne være spændende at udveksle hvordan vores liv hver især havde formet sig. Men rammen for at mødes var no...
Læs mere

Kan ny teknologi afstigmatiserer høreapparater?

Skridtet fra erkendelse af at hørelsen ikke er i top, til at begynde jagten på det gode høreapparat er for mange stort. Dette skridt mener den kinesiske professor Goang-Zhong Yang kan gøres mindre hvis kommende høreapparats brugere tilbydes tillægsgevinster ud over en forbedret hørelse. Hvis gevinsterne er store nok, vil selv velhørende unge tage høreapparaterne til sig. Der vil derved ske en afstigmatisering.Et eksempel på nye funktioner i vores sundheds orienterede samfund, kan f.eks. være høreapparatets mulighed for at måle hjerterytme og ilt optag. Disse funktioner efterspørges i dag. Høre...
Læs mere