Min behandling del 2 – Angst

I forbindelse med kræftsygdom oplever jeg, at fokus oftest lægges nærmest udelukkende på den fysiske side af sygdommen. Man snakker om de fysiske påvirkninger kræftpatienter rammes af, hvordan de taber håret, bliver svækket, får ændret deres udseende osv. Skønt disse forhold naturligvis også er dominerende, ligesom de udgør en næsten ubeskrivelig betydning for patienterne, føler jeg, at den psykiske side af sygdommen kan blive bagatelliseret som følge heraf. Hvorfor forholder det sig sådan? Så snart det indledende store psykiske chok efter diagnosen af sygdommen har lagt sig, er det de fysis...
Læs mere