En dag på seminar

Det kan være udfordrende at deltage på et seminar og forvente at få det fulde udbytte. Det er fremmede rammer, andet indhold i dagen end den almindelige arbejdsdag, og måske oven i købet andre kollegaer. Den pædagogiske form har i mange tilfælde også ændret sig. Der kan være stor variation i, hvordan en dag forløber, med brug af forskellige værktøjer. I flæng kan nævnes: Oplæg i plenum Gruppearbejde Teambuilding Workshops Fishbowl Interview i plenum Det giver aktivitet og variation mellem at modtage og arbejde selv og formen er effektiv til at skærpe opmærksomheden hos deltagerne...
Læs mere

Det gode ved stilhed, efter en dag med høreapperat

Det har sine fordele at kunne trække sin hørelse ud, helt bogstavligt: tage høreapparaterne ud, slukke for dem og lægge dem til side.  Så bliver der stille. For det kræver energi at høre. Det er nødvendigt at forholde sig det det man høre i samtaler, når der høres radio,  på jobbet med kollegaerne, når fjernsynet er tændt og i familielivet. Og hvis der er et høretab, kræves der også koncentration, for at høre det der forventes at blive hørt. Hørelsen er ellers aktiv og svær at slukke for. Men det kan lade sig gøre. Det kræver dog tid og træning. Aktuelt er der debat om larmen ved metrobygg...
Læs mere