Derfor tager jeg aktive valg

I sidste uge bloggede jeg om nogle af de grundvilkår jeg opfatter som centrale for mange kronikere, nemlig nødvendigheden af at træffe valg og den øgede stress man kan være udsat for under daglig og livslang sygdom. I forlængelse heraf vil jeg beskrive mine grundlæggende præmisser for disse synspunkter. Jeg mener at alle handlinger er resultatet af et valg. Enten et aktivt valg, eller af mangel på samme, et fravalg. Vælger man ikke at forholde sig, vil ens handling været baseret på dette, og det opfatter jeg som et “passivt” eller “fravalg” Meget konkrete valgmuligheder som mange Scleros...
Læs mere

Du skal bruge sundhedspersonalet

Det er min opfattelse, at læger og sygeplejersker vurderer nylige kræftpatienter ret hurtigt og finder ud af, i hvilken kasse de skal putte os ifht. information: Der er én type patienter, der har det bedst med bare at overlade det hele til lægerne, lægge ansvaret fra sig og tage behandlingen én dag ad gangen. For mange tror jeg dette er den bedste løsning, idet man har rigeligt at tænke på når man bliver stillet overfor en alvorlig sygdom. Jeg hører til den anden gruppe. Vi har det bedst med at føle, at vi er inde over beslutningerne og forstår hvad de indbefatter og hvorfor de bliver taget. J...
Læs mere

Sådan valgte jeg mine apparater

Jeg har for år tilbage, talt for at bruge de mindst mulige høreapparater. Og jeg var begejstret da jeg fik mine første ind-i-øret apparater for over 25 år siden. Jeg synes de gav mig flere fordele: Jeg kunne bruge den gamle fastnet telefon næsten normalt. Det var også vigtigt for mig i mit arbejde på hospital. Æstetisk følte jeg mig mindre marginaliseret med mindre apparater Min retningssans blev bedre Jeg behøvede mindre forstærkning, da det ydre øre fangede lyden og bidrog til hørelsen. Det ydre øres funktion til at opfange lyden,  dekobles når apparatet er placeret bagved øret. ...
Læs mere

De svære dilemmaer i hverdagen med kronisk sygdom

Det at blive ramt af sygdom, kan både være en umiddelbar belastningsreaktion på elementer i ens nuværende livsstil, og det kan være et udslag af elementer der gennem længere tid har været en del af en livsstil. I disse to eksempler tænker jeg på fx stress og livsstilssygdomme afledt af rygning, forkert ernæring og for lidt aktivitet. Herudover rammes mange kronikere af sygdom, hvor man egentlig ikke kan finde en årsag. Der findes endnu ikke en forklaring på, hvorfor mennesker får Sclerose. Men uanset hvad, er sygdom en ny periode, eller en ny balance man skal affinde sig med. Jeg har valgt a...
Læs mere

Sådan er udgangspunktet i min hverdag

På grund af antallet af sygdomme har jeg et meget svingende symptombillede, og tager en lang række forhold for at have det bedst muligt. Dette selvfølgelig fordi jeg gerne vil have det godt, men samtidig også fordi jeg gerne vil fastholde mig på arbejdsmarkedet. Tal og økonomi har altid være min helt store interesse, så derfor er jeg helt vildt glad for mit job. Jeg oplever samtidig at mit arbejde bidrager med en række udfordringer som er med til at træne og fastholde mit mentale og kognitive niveau. Mine kollegaer giver mig en masse positiv energi, men den udtrætning jeg oplever i løbet af...
Læs mere

Derfor skal høretab være synligt

Usynligt og diskret. De to ord indgår stadigvæk i mange annoncer for høreapparater. Og jeg har hørt dem mange gange i mit liv. Det er ærgerligt, det er misforstået, og det er ude af trit med tiden. Det passer til den gang, hvor janteloven var mere fremherskende, end den heldigvis er i dag. Jeg er vokset op med Beatles, Stones, langt hår og  høretab udløst af mæslinger. Da jeg skulle have mine første hudfarvede, grimme høreapparater, var pædagogikken at de skulle skjules. Jeg skulle ikke være anderledes, men være som de andre, blot med skjult hjælp. Den mærkelige farve var valgt for at apparat...
Læs mere

Livet på stand-by

Noget af det første der slog mig, efter det værste chok havde lagt sig, var, at jeg måtte fortælle mine nærmeste venner, at jeg havde fået kræft, samt fortælle min klasse på universitetet at jeg måtte droppe ud. Jeg tror på mange måder det var nemmere for mig at tænke på dette aspekt, fordi det var mere pragmatisk og håndgribeligt end selve den kræftdiagnose jeg var blevet stillet. Samtidig var jeg dog stadig ramt af chokket i en sådan grad, at det virkede som en fuldstændig uoverskuelig opgave jeg stod overfor. Her trådte mine nærmeste pårørende til, og det er jeg dem stadig taknemmelig for;...
Læs mere

Får introverte mere glæde af et høreapparat?

I mange sammenhænge trives jeg godt med, at have en lidt tilbagetrukket rolle, og så komme på banen, ind i samtalen, ind i mødet ind i  hvad det nu er for en social sammenhæng, når banen er trukket helt op. Det er vigtigt for mig at vide, hvad der sker, hvad emnet er, hvor der eventuelt er modsætninger, om der er grupperinger, om der tales om flere forskellige ting kort sagt, have styr på hvad der foregår, før jeg deltager som en del af sammenhængen. Eller sagt på en anden måde, jeg kan godt lide at der er et formål med min deltagelse, noget jeg skal have ud af det. Ved at have det på den må...
Læs mere

Min behandling del 1 – vægttab

Jeg var blevet diagnosticeret med ALL (akut lymfatisk leukæmi) og skulle nu forberede mig på mindst en måned til halvanden indlagt på 24. etage på Herlev Hospital. Behandlingen for ALL er langvarig og intens, og denne periode ville kun være et skridt mod at blive rask igen. På dette tidspunkt virkede det som en fuldstændig utænkelig lang indlæggelse, og jeg kunne ikke rigtigt forestille mig hvordan det ville blive at stå på den anden side, og have været syg i næsten to måneder – meget længere tid end noget andet jeg havde prøvet på daværende tidspunkt. Men som tiden gik, skulle jeg blive meget...
Læs mere