Det handler om at have det godt i dag… Og i morgen

Sålænge du har det godt er det lige meget hvad du fejler ☺" Dette er et citat fra en klog mand, som heldigvis også, er en af de læger jeg konsulterer. Super godt, og det tænker jeg rigtig meget på. Jamen, skal jeg ikke også tænke på andet end sygdom? Jo det skal jeg, og det gør jeg også med job, træning, famlie ect. Men det er uomgængeligt for mig, ikke at overveje sygdom hver morgen når jeg vågner. Af to grunde. Den første er, at flere af mine symptomer er værste om morgenen. Det er specielt angst, forvirring og ledsmerter. Derudover skal jeg orienterer mig hvordan jeg har det, for hver dag h...
Læs mere

Sådan oplever jeg lydbilledet i Go´Aften Danmark

Jeg er inviteret ind for at komme med mit bidrag til debatten om det faldende antal vaccinationer med MRF vaccinen. Jeg skal fortælle hvilke konsekvenser høretabet giver i dag. Det høretab der er udløst af børnesygdommen mæslinger, da jeg var barn. Det er spændende og en ny bane at være på. Det er mit indtryk at mange der høre normalt, har svært ved at forstå hvordan høretabet påvirker det man kan kalde de sociale muligheder. Det budskab håber jeg at komme igennem med. Jeg er også spændt på hvordan det lydmæssigt fungerer i et studie. Bliver mine høreapparater udfordret, og hvordan med forb...
Læs mere

Mere politisk fokus på systemer der er tilpasset borgerne

Kronikken i Politiken i dag, skrevet af sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen, peger på manglende udvikling af velfærds tilbuddene i kommuner og regioner. Godt nok kan der mange steder vælges mellem et offentligt eller et privat tilbud. Men det er ikke muligt eksempelvis at bede om hvad tid man gerne vil have et bad eller møde på hospitalet. Kommuner og regioner har et tilbud, borgerne skal passes ind i det. Eller som det formuleres i kronikken: Prøv at være pårørende til en patient på et hospital, tænk på, hvor meget tid du bruger. Det er dig, der venter på overlægen og ...
Læs mere

Jeg vil ikke begrænses!

De begrænsninger jeg har, som følge af, at jeg har været behandlet for kræft, er generelt noget jeg gemmer væk i dagligdagen. Det skyldes ikke, at jeg skammer mig over det eller, at jeg føler det er upassende at tale om. Til en hvis grad skyldes det en naiv tankegang om, at hvis jeg ikke tænker på det, og ikke taler om det, så er det der nok ikke alligevel. Så forsvinder det nok, gemt væk i skyggen. For det meste af tiden går det også fint. Jeg forestiller mig, at jeg har en stiltiende aftale med ”følgevirkningerne” om, at jeg ignorerer den, og den lader mig leve mit liv som enhver anden u...
Læs mere

Læring indenfor sundhedsområdet ønskes

Der arbejdes på at udvikle læring til eleverne i folkeskolen. Senest har politikken i dag en artikel om metoder de bruger i Sverige. Det er spændende læsning. Spændende fordi tilgangen er individuel. Der tages udgangspunkt i en person med en historie og nogle vilkår når der skal planlægges undervisning. Ikke i en elev eller en en skoleklasse. Og det er spændende fordi der er fokus på at bryde den sociale arv. Alle skal have mulighed for at være kompetente. Indenfor sundhedssektoren er der en mere, man kan kalde det, maskinel opfattelse af hvad personer der kommer i kontakt med sundhedsvæsne...
Læs mere

Stress

I går så jeg tv2 programmet om stress, og jeg håber på at det kan starte en god og fornuftig snak om hvordan vi lever livet i Danmark. Jeg kan selv nikke genkende til 95% af de symptomer 2 udvalgte danske havde valgt at dele med os andre. Jeg synes det fremlagde problematikkerne meget åbent og ærligt. De fleste kronikere vil nok på et tidspunkt opleve en form for stress. Vores udgangspunkt med særlige vilkår medfører jo ofte at vi skal håndtere en ekstra række problematikker for at leve en almindelig hverdag, med en almindelig familie, job, fritids, socialliv ect. Adskillige undersøgelser h...
Læs mere