Diagnoser er vigtige redskaber

Danmark er et diagnose samfund, mener Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. Baggrunden er det stigende ønske om diagnoser i kommunerne. Direktøren mener at kommunerne ønsker diagnoser på børn, før de giver støtte til børn med vanskeligheder. I stedet, mener han, bør kommunerne afprøve fx pædagogiske tilbud, før et meget aktivt barn sygeliggøres med en diagnose. I det hele taget er der megen debat om diagnoser, om nødvendigheden af diagnoser, og om at mennesker ikke altid skal have en diagnose og behandles. Måske skal livets udfordringer skal ikke behandles med en pille eller terapi,...
Læs mere

Kommunerne går foran i udvikling af sundhedskompetencer

Som følge af kommunalreformen rykkede mange sundhedsopgaver ud til kommunerne. De er nu ved at løfte opgaven godt mange steder, og det seneste eksempel er hvordan man lære at beherske kroniske smerter. Det anslås at over 800.000 danskere lider af kroniske smerter. Det er mange. Det tiltag der kan læses mere om i linket, beskriver hvordan der er udviklet teknikker, så det er muligt at lære at mestre smerterne. Det betyder mindre smerter og mindre smertestillende medicin. Rigtigt spændende. Det tilbydes nu i 45 af de danske kommuner. Ideen med at lære at mestre egen sygdom, er rigtig god. Og ...
Læs mere

Bruger vi de rette incitamenter

Styringsredskaber til incitamenter i organisationer er et spændende område at dykke ned i. Indenfor den offentlige sektor, har NPM (new public management) været fremherskende i en længere årrække. Der har været fokus på offentlig drift, produktion og overholdelse af de tildelte midler. Der har sideløbende kørt en effektiviserings bølge. Resultatet har været en meget effektiv offentlig sektor, målt på de opstillede parametre. Indenfor hospitalsvæsnet har det betydet hurtigere patientforløb, kortere indlæggelser, flere ambulante besøg per medarbejdere og flere afsluttede patienter. Udviklinge...
Læs mere

Nye veje for velfærd og inklussion

Det kan være svært, som  kroniker, handicappet, eller hvis man har psykisk sygdom, at få et godt fodfæste på arbejdsmarkedet. De fleste vil gerne, men ved ikke rigtigt hvordan de skal komme i gang. De særlige individuelle hensyn der skal tages, kan være svære at forklare til arbejdspladser, og det kan være svært for arbejdspladserne at finde et incitament til at bruge ekstra ressourcer på enkelte medarbejdere, når de skal ansættes. Det er ærgerligt. Både fordi tilknytningen til arbejdsmarkedet og til en arbejdsplads, for rigtig mange er en stor del af deres livskvalitet. Fordi det let kommer t...
Læs mere

En måde at ændre perspektiv på

Indslag om Oceans of Hope´s jordomsejling i DR søndag d. 22 november   Der er masser af liv at få. Man skal bare ændre perspektiv. Ordene er fra sklerose ramte Mads Tobias Hansen på jordomsejlingen med Oceans of Hope. En sejlbåd der er sejlet af sklerose ramte, med hjælp fra to professionelle besætningsmedlemmer. Hele vejen rundt om jorden er den sejlet, med skiftende besætningsmedlemmer undervejs. ikke kun fra Danmark. Der har været deltagere fra hele verden. Flot og stærk bedrift, der viser at der er masser af muligheder, også selv om man lever med alvorlig kronisk sygdom ...
Læs mere

Det skal være muligt at drømme

Drømme kan være store og svulstige, og de kan være enkle og jordnære. Drømme er noget der høre til fremtiden, til den tid der kommer På hegnet omkring metrobyggeriet i København, Byens Hegn bliver det kaldt, er der skiftende udstillinger af kunst. God ide med en variation i byens rum, og med lidt stof til eftertanke. På Indhegningen af Metro byggeriet på Rådhuspladsen, ud mod Vestre Voldgade, er der frem til marts måned ´16, en udstilling om ældres drømme. Kunstneren Kim Wrang oplevede at drømme ofte udsprang fra unge mennesker, og det gjorde ham nysgerrig på, hvad ældre mennesker drømmer ...
Læs mere

Tiltrængt nødvendig hjælp til selvhjælp

17 november af Michael Pedersen Det er paradoksalt, at vi på den ene side dyrker en meget målrettet sundhedskultur med fokus på det fysisk sunde liv, der indeholder sund mad og fysisk aktivitet. Og på den anden side er et samfund hvor ca 30 % er ramt af kronisk sygdom, og lidt over 20% lider af mere end to sygdomme. På den ene side fokus på det perfekte liv, og på den anden side lever mere end hver femte med en indskrænkning, på den ene eller den anden måde, på grund af kronisk sygdom. Sygdom er noget der i høj grad er eksperternes spillebane. De kan helbrede. Og de er i rigtig mange til...
Læs mere

Udvikling af borgernes sundhedskompetencer er en god vej at gå

30 Oktober 2015 Michael Pedersen Sundhedskompetencer er et nyt begreb der er ved at se dagens lys. Det har eksisteret et par år i Danmark, og det engelske udtryk er health literacy. Jeg håber det er kommet for at blive. Det ser umiddelbart ud til at gå mere i dybden end begrebet patientinddragelse, som ellers er det hotte indenfor sundhedsvæsnet lige nu. Der holdes en temaeftermiddag i Region Midt om begrebet. Kort fortalt handler det om den enkeltes evne til at få adgang til viden om sundhed, til at forstå det og til at anvende denne viden. Med denne begrebs afklaring lægges der op til...
Læs mere

Ønskes: Bedre mulighed til at lære at leve med sygdom

Sundhedsministeren er kommet med en  tjek liste over ønsker til offensiv over hvad der ønskes forbedret i sundhedsvæsnet. Løhdes tjekkliste Det er godt der kommer mere fokus på at leve med kronisk sygdom. Over 30 procent af danskerne lever med en eller flere kroniske sygdomme. Og der er ikke udsigt til at dette tal falder, tværtimod vil det formentlig stige, med en øget andel af ældre i befolkningen. De kroniske syge, hvoraf en stor del også er ældre, står også for en stor andel af de akutte indlæggelser. Det er ikke godt nok. Det vidner om at der er mange der ikke har de fornødne kompetenc...
Læs mere

Sundheds professionelle skal lære om sundhedsapp og lære fra sig

Apps indenfor sundhedsområdet, der er udviklet til at skabe en bedre egenomsorg, er en jungle at finde rundt i. Det viser en engelsk rapport der påpeger at ud af en samlet mængde apps på 43.000 er det kun ca 23.000 der har legitime sundhedsmæssige egenskaber. Og antallet er så stort at det kan være vanskeligt at finde den app der kan hjælpe på den bedste måde. Endvidere foregår der ikke en egentlig validering af den enkelte app, og der er også begrænset sundheds professionel hjælp at få til at lære en app at kende. Rapporten kritisere også manglende bruger og ekspert inddragelse, samt at ældre...
Læs mere