Høreapparater til spædbørn, hvor hørelsen måles ved hjerneaktivitet

Mit høretab blev identificeret i den tidlige folkeskole. Den årlige lægeundersøgelse der også indebar et check af hørelsen fandt at min hørelse ikke var i top. Undersøgelsen var lavteknologisk. Jeg fik et par hovedtelefoner på, undersøgelses apparaturet, en avanceret båndoptager og forstærker blev anbragt bagved mig, og så skulle jeg række en arm i vejret når jeg kunne høre en tone. Venstre arm op når det var venstre øre, og højre arm op når det var højre øre. Det er over 45 år siden, og nogen steder foregår det stadigvæk på denne måde. Mine egne erfaringer de sidste mange år, er at jeg ...
Læs mere

Det kræver mentalt overskud – hele tiden

Jeg har været til indledningen af et forsøg omkring udformning af øreproppen. Når jeg har tidsmæssig mulighed, siger jeg altid ja til at deltage i et forsøg. Dels synes jeg at jeg har en forpligtigelse, dels lære jeg som regel noget af det hver gang. Og det er en bonus at være sammen med nogen der har styr på, jeg ikke høre særligt godt. Eller næsten har styr på det. Det vender jeg tilbage til. Indledningen idag skulle afgøre om jeg var egnet. Om min hørelse og størrelsen af min øregang, passede til forsøget. Min indsats bestod i at lægge øre og øregang til, mens der blev målt på noget jeg...
Læs mere

Testperson – hvordan fungerer det

Jeg har været testperson i over 25 år. Det har været spændende, udviklende og somme tider også ret udfordrende. Det startede tilfældigt. Jeg var til et besøg på mit daværende hørecenter der i firserne lå på Bispebjerg Hospital. I et montre lå der forskellige typer af høreapparater, heriblandt et sæt af apparater der var bygget så de kunne være i øregangen. De interesserede mig ud fra et æstetisk synspunkt. De fyldte mindre og var ikke så synlige. Så jeg spurgte om hvordan jeg kunne komme i betragtning til et sådan sæt høreapparater. Svaret var at det var muligt, hvis jeg blev forsøgsperson....
Læs mere

Sådan kan forsøgsdeltagelse også bruges

Jeg var i dag igen inviteret til at være forsøgsperson hos Oticon. Det har jeg prioriteret højt gennem årene, selv om det i perioder har været svært med et også travlt arbejdsliv. Dagens overordnede emne var talegenkendelse. Et meget relevant område, der tit er svært for mig, og som medføre at jeg gætter på ord og forståelse, for jeg kan følge med i samtaler. Da jeg ikke altid gætter rigtigt, kan der komme sjove/anstrengende situationer ud af det. Sammenhængen som forsøget indgår i, får jeg sjældent noget at vide om. Således også med dagens forsøg. Der er sikkert både forhold som angår det...
Læs mere

Hvad man kan med retningsbestemmelse

Et af de mere spetangulære forsøg jeg har deltaget i, handlede om at identificere hvor en given lyd befandt sig i forhold til mig. Om den kom forfra bagfra eller et andet sted. Forsøgsopstillingen foregik i et lyddødt rum, med et hav af højtalere. Formentlig opstillet på en meget bestemt måde. Lyden jeg skulle bestemme var et musikstykke af Dire Straits. Så det nummer hørte jeg mange gange denne dag. Forsøgs lederen, tror jeg det var, introducerede mig til min opgave: jeg skulle, så godt jeg nu kunne, prøve at bestemme hvor en given lyd kom fra i forhold til mit hoved, og også prøve at b...
Læs mere

Min bedste forsøgsdeltagelse

Var dengang jeg oplevede jeg kunne noget som ellers var umuligt for mig.  Det første var at jeg kunne høre at vores børn gik bagved mig og planlagde noget drilleri. Det at gå bagved mig har de åbenbart erfaret og oplevet som et sted der var  risikofri zone. De sagde hov far, det plejer du da ikke at kunne høre. Sådan lidt forurettet over at de var afsløret. Det at kunne høre med ryggen var nyt for mig, og gav en helt anden oplevelse og bevidsthed om det rum jeg befandt mig i. Det andet var at jeg kunne høre når der blev talt til mig, uden at skulle koncentrerer mig. Tale var noget jeg hørte ...
Læs mere